Clever Duke

Zajęcia

Clever Duke ma do zaproponowania
różne rodzaje zajęć dla różnych słuchaczy.

Dzieci 3-13 lat

3-4 lata

Francuski dla maluszków – immersja językowa

Zajęcia prowadzone tylko w języku francuskim.

 

Celem tych spotkań jest nauka języka obcego metodą immersji językowej, co na tym etapie rozwoju dzieci przybiera formę ekspozycji na język obcy podczas… zabawy. ☺

 

Dzieci osłuchują się z językiem, przyswajają w naturalny sposób słowa, polecenia, nabywają praktycznych umiejętności. 

Podczas spotkań te malutkie, Wielkie dzieci stają się konstruktorami zajęć, podczas których opiekunowie, mówiąc tylko w języku obcym wspierają dzieci w ich kreatywności. Proponujemy wszelakie gry i zabawy ogólnorozwojowe stymulujące ich wyobraźnię, rozwój motoryczny i umysłowy, np.

… czytamy bajki i bajeczki, powtarzamy sobie rymowanki francuskie, śpiewamy proste piosenki, wykonujemy kreatywne mini eksperymenty czy proste prace plastyczne, zabawy w teatrzyk, ćwiczenia ruchowe, zabawy z literkami i cyferkami, słuchamy francuskich piosenek.. itp.

 • Wiek: 3-4 lata
 • Grupa 3 osoby
 • Od 10.01.2023 do 4.04.2023
 • Wtorki, 16:40
 • 1x w tygodniu
 • Pojedyncze spotkanie 75 minut
 • Ul. Francuska 22

5-6 lat

Francuski dla dwujęzycznych – immersja językowa

Zajęcia dla dzieci dwujęzycznych, które pochodzą z rodzin wielokulturowych.

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku francuskim.

W czasie zajęć bawimy się i uczymy poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek, czytanie bajek, granie na instrumentach, recytację rymowanek i wierszyków, zabawy ruchowe i muzyczne. Uczymy pisania literek i czytania po francusku.
W czasie zajęć bazujemy wyłącznie na oryginalnych materiałach francuskich.

 • Wiek: 5-6 lat
 • Grupa 5 osób
 • Od 1.03.2023 do 21.06.2023
 • Środy, 17:00
 • 1x tygodniu (16 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 75 min
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.168 zł

7-9 lat

Francuski dla dwujęzycznych – immersja językowa

Zajęcia dla dzieci dwujęzycznych, pochodzących z rodzin wielokulturowych.

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku francuskim.

W czasie zajęć prowadzonych w języku francuskim bawimy się i uczymy poprzez gry edukacyjne, gry planszowe, karty, zgadywanki, zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji), stale poszerzamy zakres słownictwa, gramatykę wprowadzamy bardzo delikatnie, a czasami niepostrzeżenie, usprawniamy umiejętności czytania i pisania po francusku.

W czasie zajęć bazujemy na materiałach edukacyjnych FLE dla zaawansowanych oraz na oryginalnych materiałach francuskich.

 • Wiek: 7-9 lat
 • Grupa 5 osób
 • Od 28.02.2023 do 20.06.2023
 • Wtorki, 15:30
 • 1 x tygodniu (15 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Francuska 22
 • Cena: 1.320 zł
 • Wiek: 7-9 lat
 • Grupa 4 osoby
 • Od 16.03.2023 do 22.06.2023
 • Czwartki, 17:00
 • 1 x tygodniu (13 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 60 minut
 • Francuska 22
 • Cena: 1.144 zł
 • Wiek: 7-9 lat
 • Grupa 3 osoby
 • Od 20.03.2023 do 26.06.2023
 • Poniedziałki, 15:30
 • 1 x tygodniu (13 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 60 minut
 • Online

8-10 lat

Francuski dla początkujących

Zajęcia dla dzieci początkujących naukę języka francuskiego.

W czasie zajęć prowadzonych w języku polskim bawimy się i uczymy poprzez gry planszowe, karty, zgadywanki, zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji). Wprowadzamy szybko elementy wypowiedzi w języku francuskim: polecenia, składnie, wyrażenia, czytamy po francusku krótkie teksty, wiersze, poezje, rymowanki… itp

 • Wiek: 8-10 lat
 • Grupa 6 osób
 • od 27.02.2023 do 19.06.2023
 • Poniedziałki, 16:00
 • 1 x tygodniu (15 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Francuska 22
 • Cena: 1.140 zł
 • Wiek: 8-10 lat, poziom A.1.1
 • Grupa 6 osób
 • Od 20.09.2022 do 20.06.2023
 • Wtorki, 17:30
 • 1 x tygodniu (35 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.660 zł

8-10 lat

Francuski dla kontynuujących naukę

Zajęcia dla dzieci kontynuujących naukę języka francuskiego.W czasie zajęć prowadzonych w języku polskim bawimy się i uczymy poprzez gry planszowe, karty, zgadywanki, zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji). Wprowadzamy szybko elementy wypowiedzi w języku francuskim: polecenia, składnie, wyrażenia, czytamy po francusku krótkie teksty, wiersze, poezje, rymowanki… itp
 • Wiek: 8-10 lat, poziom A1.2
 • Grupa 4 osoby
 • Od 27.02.2023 do 19.06.2023
 • Poniedziałki, 17:40
 • 1 x tygodniu (15 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • ul. Francuska 22
 • Cena: 1.140 zł

10-13 lat

Francuski dla dwujęzycznych – immersja językowa

Zajęcia dla dwujęzycznych nastolatków, pochodzących z rodzin wielokulturowych.

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku francuskim.

Nauka w tej grupie przebiega w luźnej atmosferze i – aby uczynić naukę przyjemną – stosujemy pomoce, takie jak gry planszowe, zabawy edukacyjne, karty, wykreślania, słuchamy muzyki dla nastolatków, zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji), stale poszerzamy zakres słownictwa, umiejętnie pracujemy nad gramatyką, usprawniamy umiejętności czytania i pisania po francusku.

W czasie zajęć bazujemy na materiałach edukacyjnych FLE dla zaawansowanych i na oryginalnych materiałach francuskich.

 • Wiek: 10-13 lat
 • Grupa 3 osoby
 • Od 2.03.2023 do 22.06.2023
 • Czwartki, 17:45
 • 1 x tygodniu (15 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.320 zl

10-13 lat

Francuski dla kontynuujących

Zajęcia dla dzieci kontynuujących naukę języka francuskiego.

 

W czasie zajęć prowadzonych w języku polskim do nauki wykorzystujemy gry planszowe, karty, wykreślania, różnego rodzaju ćwiczenia. Słuchamy muzyki dla nastolatków. Pomoce naukowe dobieramy w zgodzie z zainteresowaniami i temperamentem uczniów.

 • Wiek: 10-13 lat, poziom A.1.2
 • Grupa 4 osoby
 • Od 3.03.2023 do 23.06.2023
 • Piątki, 17:30
 • 1 x tygodniu (16 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.216 zł

Młodzież 14-18 lat

Le débat est ouvert – immersja językowa

Kurs konwersacyjny języka francuskiego dla młodzieży z elementami kultury.

Zajęcia dla młodych osób pragnących nauczyć się rozmawiać o ulubionych tematach lub planujących wyjazd do krajów frankofońskich. Kurs pomoże im uzyskać pewność siebie i ośmieli do swobodnej wymiany myśli. W czasie zajęć jest okazja do rozmowy z rówieśnikami na temat bieżących wydarzeń, własnych zainteresowań, a wszystko w luźnej atmosferze.

 • Wiek: 14-18 lat
 • Grupa 3 osoby
 • Od 28.02.2023 do 20.06.2023
 • Wtorki, 17:15
 • 1 x tygodniu (15 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.320 zł

Indywidualne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia indywidualne w Clever Duke to bezstresowa i skuteczna nauka języka francuskiego dla każdego.

Sposób i tempo pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań słuchacza.

Zależy nam na tym, aby nauka była dla naszych słuchaczy przyjemnością, dlatego dostosowujemy tematykę zajęć do ich zainteresowań.

Przygotowujemy to testów, egzaminów, wyjazdów za granicę, matury rozszerzonej jak również udzielamy wsparcia językowego i metodycznego dzieci uczących się we francuskim systemie oświaty. Zajęcia te prowadzone są przez polskich lektorów i native speakerów.

 • Wiek: dzieci i młodzież, na każdym poziomie zaawansowania
 • Indywidualne lub w duecie
 • Termin do ustalenia
 • Czas trwania: do ustalenia
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: od 145 zł, 60min

Dorośli

Chat chat café – immersja językowa

Konwersacje grupowe w języku francuskim.

Żeby swobodnie mówić po francusku, musisz się czuć… swobodnie. Dlatego spotykamy się w stylowej kawiarni na Saskiej Kępie, przeglądamy francuską prasę, magazyny i wtapiamy się w język i kulturę. Bez podręczników i ćwiczeń!  Omawiamy bieżące tematy i to, co nas interesuje. 

Przy regularnym uczestnictwie na spotkaniach językowych – rezultaty gwarantowane.

 • Wiek: dorośli
 • Grupa do 6 osób
 • Od 6.10.2022 do 9.02.2023
 • Czwartki, 18:30
 • 1 x tygodniu (18 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.584 zł

Francuski dla początkujących

Zajęcia języka francuskiego dla dorosłych, stacjonarne, prowadzone w naszym kameralnym lokalu przy ul. Francuskiej i w Terminalu Kultury Gocław. 

 

Budujemy od początku solidną bazę językową na dialogach, już od pierwszych zajęć, bowiem naszym celem jest, nie uczyć, ale Was nauczyć! Najlepszym sprawdzianem Waszych umiejętności językowych będą spotkania z francuskojęzycznymi ludźmi lub wyjazdy za granicę podczas których, zaczniecie Państwo komunikować się z języku francuskim. 

 • Wiek: dorośli, poziom A1
 • Grupa 8 osób
 • od 11.01.2023 do 5.04.2023
 • Środy, 18:30
 • 1 x tygodniu (13 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 120 min
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.118 zł
 • Wiek: dorośli, poziom A1
 • Grupa do 15 osób
 • Od 7.02.2023 do 27.06.2023
 • Wtorki, 19:10
 • 1 x tygodniu (łącznie 20 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Terminal Kultury Goclaw
 • Cena: 1.300 zl

Zajęcia indywidualne dla dorosłych

Zajęcia indywidualne w Clever Duke to bezstresowa i skuteczna nauka języka francuskiego dla dorosłych.

W nauczaniu dorosłych sprawdzają się metody, które stosujemy w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Przyjmują – rzecz jasna – inną formę, lecz ich sens jest ten sam:

 • dobra atmosfera w czasie zajęć,
 • zajęcia prowadzone są nieszablonowo,
 • budowanie motywacji,
 • indywidualne podejście, nastawienie na potrzeby słuchacza (mówienie, gramatyka, wzbogacanie słownictwa branżowego…),
 • stawiamy na komunikację, przełamanie blokady i ośmielenie słuchacza, jak najszybsze przejście na metodę immersji językowej.

Sposób i tempo pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby uczącej się.

 

Zależy nam na tym, aby nauka była dla naszych słuchaczy przyjemnością, dlatego dostosowujemy tematykę zajęć do ich zainteresowań.

 

Cel jest zawsze ten sam: nauka ma być skuteczna, a efekty widoczne.

 • Wiek: dorośli, na każdym poziomie zaawansowania
 • Indywidualnie lub w duecie
 • Termin do ustalenia
 • Czas trwania pojedynczego spotkania: do ustalenia
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: od 145 zł, 60min

Angielski dla dzieci 5-13 lat

5-6 lat

English Class – immersja językowa

Zajęcia językowe dla dzieci prowadzone metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku angielskim.

W czasie zajęć bawimy się i uczymy poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek, czytanie bajek, granie na instrumentach, recytację rymowanek i wierszyków, zabawy ruchowe i muzyczne. Uczymy pisania literek i czytania po angielsku.

W czasie zajęć bazujemy na oryginalnych materiałach angielskich.

 • Wiek: 5-6 lat
 • Grupa 4 osoby
 • od 3.03.2023 do 23.06.2023
 • Piątki, 16:00
 • 1 x tygodniu (16 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 75 minut
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.168 zł
 • Wiek: 5-6 lat
 • Grupa 8 osób
 • Od 19.09.2022 do 21.06.2023
 • Poniedziałki oraz środy, 15:30
 • 2 x tygodniu (71 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 45 minut
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 3.124 zł

7-9 lat

English Class – immersja językowa

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci potrafiących już komunikować się w tym języku.

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku angielskim.

W czasie zajęć bawimy się i uczymy poprzez gry planszowe, karty, zgadywanki, zajęcia tematyczne, zabawy ruchowe i inne… Nauka odbywa się w swobodnej atmosferze, „przy okazji” różnych aktywności, które dzieci uwielbiają.

W czasie zajęć bazujemy na materiałach edukacyjnych dla zaawansowanych i na oryginalnych materiałach angielskich.

 • Wiek: 7-9 lat
 • Grupa 3 osoby
 • Od 22.09.2022 do 9.02.2023
 • Czwartki, 16:30
 • 1 x tygodniu (20 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.760 zł
 • Wiek: 7-9 lat
 • Grupa do 8 osób
 • Od 19.09.2022 do 21.06.2023
 • Poniedziałki oraz środy, 16:30
 • 2 x tygodniu (71 spotkania językowe)
 • Pojedyncze spotkanie 45 minut
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 3.124 zł
 • Wiek: 7-9 lat
 • Grupa do 8 osób
 • Od od 21.09.2022 do 21.06.2023
 • Środy, 17:30
 • 1 x tygodniu (36 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 3.168 zł

10-13 lat

English Class – immersja językowa

Zajęcia dla dwujęzycznych nastolatków, pochodzących z rodzin wielokulturowych lub potrafiących się już dobrze komunikować w języku angielskim.

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku angielskim.

Nauka w tej grupie przebiega w luźnej atmosferze i – aby uczynić naukę przyjemną – stosujemy pomoce, takie jak gry planszowe, zabawy edukacyjne, karty, wykreślania, słuchamy muzyki dla nastolatków, zajęcia tematyczne, czytamy gazetki i komiksy, stale poszerzamy zakres słownictwa, nad gramatyką pracujemy „przy okazji”.

Usprawniamy wszystkie kompetencje językowe naszej młodzieży, jednak na tych zajęciach stawiamy głownie na płynność i poprawność wypowiedzi ustnych.

W czasie zajęć bazujemy na materiałach edukacyjnych dla zaawansowanych i na oryginalnych materiałach angielskich.

 • Wiek: 10-13 lat
 • Grupa do 6 osób
 • Od 16.09.2022 do 10.02.2023
 • Piątki, 17:30
 • 1 x tygodniu (18 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.584 zł
 • Wiek: 10-13 lat
 • Grupa do 8 osób
 • Od 26.09.2022 do 19.06.2023
 • Poniedziałki, 17:30
 • 1 x tygodniu (34 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.992 zł

Angielski dla dorosłych

Średnio-zaawansowani

Zajęcia językowe odbywają się w miłej atmosferze, zgodnie z duchem pedagogiki Fénelona – uczyć przez przyjemność, intuicyjnie. W czasie zajęć dbamy także o atmosferę pełną zaufania. Lektorzy – zgodnie z naszą autorską koncepcją „nauczania z uśmiechem” – przekazują wiedzę z dużą dozą humoru, bezstresowo, tak, aby nikt nie czuł się onieśmielony i nie bał się mówić. Budujemy od początku solidną bazę językową na dialogach, bowiem naszym celem jest, nie uczyć, ale Was nauczyć! 

W Clever Duke dążymy do tego, aby nauka języka odbywała się jak najszybciej poprzez zanurzenie w języku i kulturze. Ta metoda nosi nazwę immersyjnej, jej celem jest osłuchanie się z melodia języka, rytmem wypowiedzi, rozkładem akcentów w zdaniach i słowach. Zajęcia są prowadzone tylko w języku angielskim przez native speakera, co przy regularnym uczestnictwie daje jeszcze lepsze rezultaty.

 • Wiek: dorosli, średnio-zaawansowani, A2
 • Grupa do 15 osób
 • Od 23.03.23 do 29.06.23
 • Czwartki godz. 17:30
 • 1x w tygodniu (13 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 840 zł

Jeśli nie możesz się zdecydować, która grupa będzie odpowiednia dla Ciebie lub Twojego dziecka, zapraszamy do kontaktu lub na zajęcia próbne. Prosimy o zgłoszenie zainteresowania poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

Kontakt

ul. Francuska 22, 03-906 Warszawa

+ 48 532 060 790

biuro@cleverduke.com