Clever Duke

Clever Duke logo

Zajęcia

Clever Duke ma do zaproponowania
różne rodzaje zajęć dla różnych słuchaczy.

Dzieci 3-13 lat

3-4 lata

Francuski dla maluszków – immersja językowa

Zajęcia prowadzone tylko w języku francuskim.

Celem tych spotkań jest nauka języka obcego metodą immersji językowej, co na tym etapie rozwoju dzieci przybiera formę ekspozycji na język obcy podczas… zabawy. ☺

Dzieci osłuchują się z językiem, przyswajają w naturalny sposób słowa, polecenia, nabywają praktycznych umiejętności. 

Podczas spotkań te malutkie, Wielkie dzieci stają się konstruktorami zajęć, podczas których opiekunowie, mówiąc tylko w języku obcym wspierają dzieci w ich kreatywności. Proponujemy wszelakie gry i zabawy ogólnorozwojowe stymulujące ich wyobraźnię, rozwój motoryczny i umysłowy, np.

… czytamy bajki i bajeczki, powtarzamy sobie rymowanki francuskie, śpiewamy proste piosenki, wykonujemy kreatywne mini eksperymenty czy proste prace plastyczne, zabawy w teatrzyk, ćwiczenia ruchowe, słuchamy francuskich piosenek, malujemy, rysujemy, wyklejamy, wyrabiamy, itp. Po malutku, jednak sukcesywnie wprowadzamy cyferki i literki.

 • Wiek: 3-4 lata
 • Grupa 5 osób
 • Od 12.09.2023 do 10.01.2024
 • Wtorki, 15:00; Środy, 15:30
 • 2x w tygodniu (33 spotkania językowe)
 • Pojedyncze spotkanie 75 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Francuska 22
 • Cena: 3.630 zł
 • *możliwość uczestnictwa tylko na zajęciach wtorkowych

5 lat

Francuski dla dwujęzycznych – immersja językowa

Zajęcia dla dzieci dwujęzycznych, które pochodzą z rodzin wielokulturowych.

 

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku francuskim.

 

Pora na literki! Rozpoczynamy naukę czytania i pisania w języku francuskim; tutaj oczywiście w taki sposób, aby każde proponowane ćwiczenie językowe, którego celem jest nauka pisania i czytania, było w formie ZABAWY. Małymi kroczkami, jednak sukcesywnie do przodu! 

Konkretnie co robimy? 

– bawimy się literkami, cyferkami, ich kształtami… – wprowadzamy do zabaw głoski, następnie sylaby,

– inne, zabawne ćwiczenia fonetyczne, 

– słuchamy, śpiewamy, naśladujemy, gramy,

– czytamy dzieciom krótkie bajeczki pracując tym samym na słownictwie, 

– proponujemy przeróżne aktywności kreatywne, 

– gry edukacyjne, 

– inne aktywności pozwalające dzieciom odkrywać świat… w języku francuskim,

– dajemy dzieciom własną wolę, gdyż według naszych metod nauczania kluczowym jest pielęgnowanie motywacji i chęci wspólnej „pracy-zabawy”, innymi słowy dbamy o to, aby dzieci po prostu lubiły to, co robią z nami na zajęciach języka francuskiego!  

W czasie zajęć bazujemy na oryginalnych materiałach francuskich.

 • Wiek: 5 lat
 • Grupa do 8 osób
 • od 12.09.2023 do 9.01.2024
 • Wtorki, 16:30
 • 1 x tygodniu (17 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 75 minut
 • Lektor prowadzący: native speaker
 • Francuska 22
 • Cena: 1.564 zł
 • Wiek: 5-6 lat
 • Grupa do 10 osób
 • od 19.09.2023 do 18.06.2024
 • Wtorki, 15:30
 • 1 x tygodniu (36 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 75 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.970 zł (rok szkolny)

6 lat

Francuski dla dwujęzycznych – immersja językowa

Zajęcia dla dzieci dwujęzycznych, które pochodzą z rodzin wielokulturowych.

 

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku francuskim.

 

Na tych zajęciach naszym głównym celem jest nauka czytania i pisania w języku francuskim oraz umiejętności komunikowania się. 

Proponujemy wiele aktywności i ćwiczeń językowych w formie zabawy, aby były one zawsze atrakcyjne dla naszych spryciarzy, stale dbając o ich zaangażowanie i motywację.

Do naszych zajęć językowych wprowadzamy elementy kultury francuskiej, które według nas są nierozłączne z nauką języka; poszerzają one horyzonty, i często zaciekawiają naszych małych słuchaczy, dają im możliwość poznawania niuansów i tych smaczków kultury.

Mnóstwo gier i zabaw jest na porządku dziennym. 

W czasie zajęć bazujemy na oryginalnych materiałach francuskich.

 • Wiek: 6 lat
 • Grupa do 8 osób
 • Od 13.09.2023 do 10.01.2024
 • Środy, 17:00
 • 1 x tygodniu (16 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 75 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Francuska 22
 • Cena: 1.472 zł
 • Wiek: 5-6 lat
 • Grupa do 10 osób
 • Od 19.09.2023 do 18.06.2024
 • Wtorki, 15:30
 • 1 x tygodniu (36 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 75 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.970 zł (rok szkolny)

7 lat

Francuski dla dwujęzycznych - immersja językowa

Zajęcia dla dzieci dwujęzycznych, pochodzących z rodzin wielokulturowych oraz dla tych którzy chcą usprawniać swoje umiejętności czytania i pisania w języku francuskim. 

 

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku francuskim.

 

W czasie tych zajęć proponujemy dzieciom również inne aktywności, jak na przykład  gry edukacyjne, gry planszowe, karty, zgadywanki, zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji), stale poszerzamy zakres ich słownictwa, budując tym samym zaangażowanie, chęć dalszej pracy i motywację do osiągania kolejnych małych i dużych sukcesów.

Najefektywniejsza nauka jest wtedy, gdy sprawia radość. 

W czasie zajęć bazujemy na materiałach edukacyjnych FLE oraz na oryginalnych materiałach francuskich.

 • Wiek: 7 lat
 • Grupa do 8 osób
 • Od 11.09.2023 do 8.01.2024
 • Poniedziałki, 17:00
 • 1 x tygodniu (16 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Francuska 22
 • Cena: 1.760 zł

7-9 lat


Francuski dla początkujących

Zajęcia dla dzieci początkujących naukę języka francuskiego.

 

W czasie zajęć prowadzonych w języku polskim bawimy się i uczymy poprzez gry planszowe, karty, zgadywanki, zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji). Wprowadzamy szybko elementy wypowiedzi w języku francuskim: polecenia, składnie, praktyczne wyrażenia itd.  Uczymy czytać po francusku krótkie teksty, poezje, wiersze.

Na tych zajęciach używamy materiałów do nauki języka obcego (FLE) dla początkujących oraz licznych oryginalnych zagranicznych materiałów (gry, planszówki, muzyka, gazetki, książeczki, itp), wprowadzamy dosyć szybko zwroty przydatne w prostych konwersacjach, nie boimy się spontanicznych i nieszablonowych aktywności. Jedną z naszych przewodnich myśli na zajęciach jest: „nauczanie z uśmiechem”, angażowanie wszystkich zmysłów, a przede wszystkim immersja językowa, na którą przechodzimy jak najszybciej. To działa!

 • Wiek: 7-9 lat
 • Grupa 5 osób
 • Od 15.09.2023 do 12.01.2024
 • Piątki, 15:45
 • 1 x tygodniu (17 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Francuska 22
 • Cena: 1.615 zł
 • Wiek: 7-9 lat
 • Grupa do 10 osób
 • Od 19.09.2023 do 18.06.2024
 • Wtorki, 17:00
 • 1 x tygodniu (36 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 3.096 zł (rok szkolny)

8-9 lat

Francuski dla dwujęzycznych – immersja językowa

Zajęcia dla dzieci dwujęzycznych, pochodzących z rodzin wielokulturowych oraz dla tych którzy chcą usprawniać i rozwijać swoje umiejętności czytania i pisania w języku francuskim. 

 

Warunkiem uczestnictwa na tych zajęciach jest posiadanie umiejętności językowych na poziomie (co najmniej) komunikatywnym, czyli na takim, aby dzieci mogły uczyć się francuskiego po francusku. 

 

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku francuskim.

W czasie tych zajęć proponujemy dzieciom również inne aktywności, jak na przykład gry edukacyjne, gry planszowe, karty, zgadywanki, zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji), stale poszerzamy zakres ich słownictwa, budując tym samym zaangażowanie, chęć dalszej pracy i motywację do osiągania kolejnych małych i dużych sukcesów.

Najefektywniejsza nauka jest wtedy, gdy sprawia radość. 

W czasie zajęć bazujemy na materiałach edukacyjnych FLE dla zaawansowanych oraz na oryginalnych materiałach francuskich.

 • Wiek: 10-13 lat
 • Grupa 3 osoby
 • Od 2.03.2023 do 22.06.2023
 • Czwartki, 17:45
 • 1 x tygodniu (15 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.320 zl
 • Wiek: 8-9 lat
 • Grupa 6 osób
 • Od 12.09.2023 do 9.01.2024
 • Wtorki, 17:00
 • 1 x tygodniu (17 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Lektor prowadzący: native speaker
 • Francuska 22
 • Cena: 1.870 zł

10-12 lat

Francuski dla początkujących, A.1.1

Zajęcia dla dzieci początkujących naukę języka francuskiego.

 

W czasie zajęć prowadzonych w języku polskim bawimy się i uczymy poprzez gry planszowe, karty, zgadywanki, zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji). Wprowadzamy szybko elementy wypowiedzi w języku francuskim: polecenia, składnie, praktyczne wyrażenia itd.  Uczymy czytać po francusku krótkie teksty, poezje, wiersze.

Na tych zajęciach używamy materiałów do nauki języka obcego (FLE) dla początkujących oraz licznych oryginalnych zagranicznych materiałów (gry, planszówki, muzyka, gazetki, komiksy, itp), wprowadzamy dosyć szybko zwroty przydatne w prostych konwersacjach, nie boimy się spontanicznych i nieszablonowych aktywności. Jedną z naszych przewodnich myśli na zajęciach jest: „nauczanie z uśmiechem”, angażowanie wszystkich zmysłów, a przede wszystkim immersja językowa, na którą przechodzimy jak najszybciej. To działa!

 • Wiek: 10-12 lat
 • Grupa 6 osób
 • Od 11.09.2023 do 8.01.2024
 • Poniedziałki, 16:00
 • 1 x tygodniu (16 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.520 zł

10-12 lat

Francuski dla kontynuujących, A.1.2

Zajęcia dla dzieci kontynuujących naukę języka francuskiego.

 

W czasie zajęć prowadzonych w języku polskim bawimy się i uczymy poprzez gry planszowe, karty, zgadywanki, zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji). Wprowadzamy szybko elementy wypowiedzi w języku francuskim: polecenia, składnie, praktyczne wyrażenia itd.  Uczymy czytać po francusku krótkie teksty, poezje, wiersze.

Na tych zajęciach używamy materiałów do nauki języka obcego (FLE) dla początkujących oraz licznych oryginalnych zagranicznych materiałów (gry, planszówki, muzyka, gazetki, komiksy, itp), wprowadzamy dosyć szybko zwroty przydatne w prostych konwersacjach, nie boimy się spontanicznych i nieszablonowych aktywności. Jedną z naszych przewodnich myśli na zajęciach jest: „nauczanie z uśmiechem”, angażowanie wszystkich zmysłów, a przede wszystkim immersja językowa, na którą przechodzimy jak najszybciej. To działa!

 • Wiek: 10-12 lat
 • Grupa 6 osób
 • Od 15.09.2023 do 12.01.2024
 • Piątki, 17:30
 • 1 x tygodniu (17 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.615 zł

10-12 lat

Francuski dla dwujęzycznych – immersja językowa

Zajęcia dla dwujęzycznych dzieci, pochodzących z rodzin wielokulturowych

 

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku francuskim.

 

Nauka w tej grupie przebiega w luźnej atmosferze i – aby uczynić naukę przyjemną – stosujemy pomoce, takie jak gry planszowe, zabawy edukacyjne, karty, wykreślania, słuchamy muzyki dla nastolatków, radia francuskiego, proponujemy zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji), stale poszerzamy zakres słownictwa, rozmawiamy na tematy, które ich interesują, umiejętnie pracujemy nad gramatyką, usprawniamy umiejętności czytania i pisania po francusku.

W czasie zajęć bazujemy na materiałach edukacyjnych FLE dla zaawansowanych i na oryginalnych materiałach francuskich.

 • Wiek: 10-13 lat, poziom A.1.2
 • Grupa 4 osoby
 • Od 3.03.2023 do 23.06.2023
 • Piątki, 17:30
 • 1 x tygodniu (16 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.216 zł
 • Wiek: 10-12 lat
 • Grupa 5 osób
 • Od 14.09.2023 do 11.01.2024
 • Czwartki, 16:30
 • 1 x tygodniu (17 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Lektor prowadzący: native speaker
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.870 zł

Młodzież 13-18 lat

13-15 lat

Francuski dla dwujęzycznych – immersja językowa

Zajęcia dla dwujęzycznych dzieci, pochodzących z rodzin wielokulturowych.

 

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy tylko w języku francuskim.

 

Nauka w tej grupie przebiega w luźnej atmosferze i – aby uczynić naukę przyjemną – stosujemy pomoce, takie jak gry planszowe, zabawy edukacyjne, karty, wykreślania, słuchamy muzyki dla nastolatków, radia francuskiego, proponujemy zajęcia tematyczne (np. o kulturze i sztuce Francji), stale poszerzamy zakres słownictwa, rozmawiamy na tematy, które ich interesują, umiejętnie pracujemy nad gramatyką, usprawniamy umiejętności czytania i pisania po francusku.

W czasie zajęć bazujemy na materiałach edukacyjnych FLE dla zaawansowanych i na oryginalnych materiałach francuskich.

 • Wiek: 13-15 lat
 • Grupa 5 osób
 • Od 14.09.2023 do 11.01.2024
 • Czwartki, 18:15
 • 1 x tygodniu (17 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Lektor prowadzący: native speaker
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.870 zł

16-18 lat

Francuski. Konwersacje dla młodzieży

Kurs konwersacyjny języka francuskiego dla młodzieży z elementami kultury. 

 

Kurs ten jest wspaniałym przygotowaniem młodzież do MATURY ustnej z języka francuskiego lub do innych testów czy egzaminów ustnych na których trzeba będzie zabłysnąć swobodą wypowiedzi ustnej i zdolnością prowadzenia konwersacji w języku francuskim. 

 

Różnorodność tematów, materiałów i źródeł, z których korzystamy budując zajęcia dla naszej młodzieży sprawia, że są one ciekawe, motywujące i nierzadko pełne śmiechu ale przede wszystkim – skuteczne!

 

«Rendons l’étude agréable, cachons-la sous l’apparence de la liberté et du plaisir» Fénelon 1687

 • Wiek: 16-18 lat
 • Grupa 5 osób
 • Od 12.09.2023 do 9.01.2024
 • Wtorki, 18:45
 • 1 x tygodniu (17 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Lektor prowadzący: native speaker
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.870 zł

16-18 lat

Francuski dla zaawansowanych i maturzystów

Zajęcia dla dwujęzycznych nastolatków, dla zaawansowanej w języku francuskim młodzieży i osób przygotowujących się do MATURY z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym. 

 

Kurs ten jest intensywny, wymaga wysiłku, gdyż będziemy przerabiać sporo materiału. Przy regularnym uczestnictwie oraz współpracy naszej młodzieży z lektorem prowadzącym gwarantujemy wspaniałe rezultaty. 

 

Metodą immersji językowej – całe zajęcia prowadzimy w języku francuskim.

Na tych zajęciach będziemy, między innymi:

 • pracować na materiałach dla zaawansowanych (B1/B2+) oraz na materiałach maturalnych, 

 • ćwiczyć wszystkie kompetencje językowe (mówienie, pisanie & słuchanie, czytanie),

 • ćwiczyć techniki rozwiązywania zadań testowych, 

 • sukcesywnie poszerzać słownictwo, 

 • pracować stale nad gramatyką, jako niezbędnym fundamencie, 

 • powtarzać i uzupełniać nabytą wcześniej wiedzę,

 • będzie możliwość uzupełnienia indywidualnych braków (z dodatkowym wsparciem),

 • czytać i omawiać różne teksty (z prasy, literatury, blogów…itp)

 • prezentować i argumentować wybrane teksty,

 • wspierać i motywować się wzajemnie!

 • Wiek: 16-18 lat
 • Grupa 5 osób
 • Od 11.09.2023 do 8.01.2024
 • Poniedziałki, 17:45
 • 1 x tygodniu (16 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Lektor prowadzący:TBC
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.760 zł

Dorośli

Chat chat café – immersja językowa

Konwersacje grupowe w języku francuskim.

Żeby swobodnie mówić po francusku, musisz się czuć… swobodnie. Dlatego spotykamy się w stylowej kawiarni na Saskiej Kępie, przeglądamy francuską prasę, magazyny i wtapiamy się w język i kulturę. Bez podręczników i ćwiczeń!  Omawiamy bieżące tematy i to, co nas interesuje. 

Przy regularnym uczestnictwie na spotkaniach językowych – rezultaty gwarantowane.

 • Wiek: dorośli
 • Grupa do 6 osób
 • Od 6.10.2022 do 9.02.2023
 • Czwartki, 18:30
 • 1 x tygodniu (18 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.584 zł

Francuski dla dorosłych A.1.1

Zajęcia języka francuskiego dla dorosłych, stacjonarne, prowadzone w naszym kameralnym lokalu przy ul. Francuskiej i w Terminalu Kultury Gocław. 

Kurs ten jest dla osób początkujących, poziom A.1.1.

 

Budujemy już od pierwszych zajęć solidną bazę językową na dialogach, bowiem naszym celem jest, nie uczyć, ale Was nauczyć! Najlepszym sprawdzianem Waszych umiejętności językowych będą spotkania z francuskojęzycznymi ludźmi lub wyjazdy za granicę podczas których zaczniecie Państwo komunikować się z języku francuskim.

 • Wiek: dorośli, poziom A.1.1
 • Grupa do 8 osób
 • Od 4.10.2023 do 10.01.2024
 • Środy, 20:10
 • 1 x tygodniu (13 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie: 90 min
 • Lektor prowadzący:TBC
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.040 zł
 • Wiek: dorośli, poziom A.1.1
 • Grupa do 10 osób
 • Od 5.10.2023 do 20.06.2024
 • Czwartki, 18:45
 • 1 x tygodniu (32 spotkania językowe)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Lektor prowadzący:TBC
 • Terminal Kultury Goclaw
 • Cena: 2.304 zł

Francuski dla dorosłych A.1.2

Zajęcia języka francuskiego dla dorosłych, kontynuujących naukę, poziom A.1.2., prowadzimy w Terminalu Kultury Gocław. Zapisy przez strefazajec.pl.

 

Budujemy od początku solidną bazę językową na dialogach, bowiem naszym celem jest, nie uczyć, ale Was nauczyć! Najlepszym sprawdzianem Waszych umiejętności językowych będą spotkania z francuskojęzycznymi ludźmi lub wyjazdy za granicę podczas których, zaczniecie Państwo komunikować się w języku francuskim.

 • Wiek: dorośli, poziom A.1.2
 • Grupa do 10 osób
 • Od 3.10.2023 do 18.06.2024
 • Czwartki, 18:45
 • 1 x tygodniu (34 spotkania językowe)
 • Pojedyncze spotkanie 90 min
 • Lektor prowadzący:TBC
 • Terminal Kultury Goclaw
 • Cena: 2.448 zł

Francuski dla dorosłych A.2

Zajęcia języka francuskiego dla dorosłych, średniozaawansowanych, poziom A.2., prowadzimy stacjonarnie w naszym kameralnym lokalu przy ul. Francuskiej.

 

Kurs ten jest odpowiedni dla osób, posiadających już pewną bazę językową, która pozwoli na naukę francuskiego po francusku – chociaż tyle, aby rozumieć w co gramy 🙂.  Oznacza to, że na tym kursie pracujemy immersyjnie, całe zajęcia prowadzimy tylko w języku francuskim. Nie wymagamy wspaniałej znajomości języka, co natomiast będzie potrzebne to chęć komunikowania się po francusku, odwaga i trochę fantazji, a my zadbamy o resztę.

Szanowni Państwo, jeśli „pisklęta” potrafią – Wy również!  

 • Wiek: dorośli, poziom A.2
 • Grupa do 8 osób
 • Od 5.10.2023 do 11.01.2024
 • Czwartki, 20:00
 • 1 x tygodniu (14 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie: 90 min
 • Lektor prowadzący: native speaker
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.540 zł

Francuski dla dorosłych B1/B2 konwersacje

Zajęcia konwersacyjne języka francuskiego dla dorosłych, poziom B1/B2.

 

Prowadzimy je stacjonarnie w naszym kameralnym lokalu przy ul. Francuskiej.

Żeby swobodnie mówić po francusku, musisz czuć się swobodnie. Dokładamy wszelkich starań aby nasze zajęcia konwersacyjne były dla Was chwilą wytchnienia, przyjemne, ciekawe, a czasami nawet śmieszne. Proponujemy Państwu różne tematy do rozmowy, subtelnie pracujemy nad słownictwem.

Przeglądamy prasę francuską, magazyny, wtapiamy się w język i kulturę, dzielimy się doświadczeniami czy wspomnieniami. Bez podręczników i ćwiczeń. 

Wspaniała bo efektywna nauka / aktywacja języka francuskiego poprzez konwersację.

 • Wiek: dorośli, poziom B1/B2
 • Grupa 6 osób
 • Od 3.10.2023 do 9.01.2024
 • Wtorki, 19:40
 • 1 x tygodniu (14 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie: 90 min
 • Lektor prowadzący: native speaker
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.540 zł

Kursy indywidualne językowe

Zajęcia indywidualne w Clever Duke to bezstresowa i skuteczna nauka języków obcych dla każdego.

 

Sposób i tempo pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 

Zależy nam na tym, aby nauka była dla naszych słuchaczy przyjemnością, dlatego dostosowujemy tematykę zajęć do ich zainteresowań.

 

Przygotowujemy do testów, egzaminów, wyjazdów za granicę, matury rozszerzonej, prowadzimy kursy językowe specjalistyczne na każdym poziomie zaawansowania. Jednocześnie udzielamy wsparcia językowego i metodycznego dzieci uczących się we francuskim systemie oświaty.

 

Zajęcia te prowadzone są przez polskich lektorów i native speakerów.

W Clever Duke możesz liczyć na:

 • dobrą atmosferę w czasie zajęć,

 • nieszablonowe zajęcia,

 • budowanie motywacji,

 • indywidualne podejście, nastawienie na potrzeby słuchacza (mówienie, gramatyka, wzbogacanie słownictwa branżowego…),

 • ćwiczenia językowe usprawniające komunikację, przełamanie blokady i ośmielenie słuchacza, jak najszybsze przejście na metodę immersji językowej.

Cel jest zawsze ten sam: nauka ma być przyjemna i skuteczna, a efekty widoczne.

 • Wiek: dzieci, młodzież, dorośli
 • Indywidualne lub półindywidualne
 • Termin, czas trwania, rytm pracy: do ustalenia
 • Ul. Francuska 22 lub zdalnie
 • Skontaktuj się z nami przedstawiając nam Twoje potrzeby i oczekiwania, a my przygotujemy dla Ciebie najlepszą ofertę.

Angielski dla dzieci i młodzieży 5-15 lat

5-6 lat

Nauka języka angielskiego metodą immersji językowej

Całe zajęcia prowadzimy tylko w języku angielskim.

 

Na tych zajęciach naszym głównym celem jest nauka komunikowania się w języku angielskim, oraz stopniowo wprowadzamy do zajęć cyferki, literki, głoski, sylaby przymierzając się po mału do nauki czytania i pisania po angielsku. Tak jest – tak samo jak dzieci uczą się pisać i czytać w języku polskim, jest to  kwestia treningu. 

 

Tutaj oczywiście wszystko z odpowiednim podejściem, nic na siłę, czyli w taki sposób, aby każde proponowane ćwiczenie językowe, którego celem jest nauka pisania i czytania było w formie ZABAWY. Małymi kroczkami, jednak sukcesywnie do przodu! 

Lista aktywności i ćwiczeń językowych jest tutaj niewyczerpująca, przykładowo – co robimy? 

 • uczymy zwrotów, wyrażeń, pytań, odpowiedzi w kontekście, 

 • bawimy się literkami, cyferkami, ich kształtami… czy innymi rekwizytami, 

 • wprowadzamy do zabaw głoski, następnie sylaby,

 • ćwiczenia fonetyczne, 

 • słuchamy, śpiewamy, gramy, rozmawiamy,

 • czytamy dzieciom krótkie bajeczki pracując tym samym na słownictwie, 

 • proponujemy przeróżne aktywności kreatywne, 

 • gry edukacyjne, 

 • inne aktywności pozwalające dzieciom odkrywać świat… w języku angielskim,

 • dajemy dzieciom własną wolę, gdyż według naszych metod nauczania kluczowym jest pielęgnowanie motywacji i chęci wspólnej „pracy-zabawy”, innymi słowy dbamy o to, aby dzieci po prostu lubiły to, co robią z nami na zajęciach języka angielskiego!  

 • Wiek: 5-6 lat
 • Grupa do 8 osób
 • Od 15.09.2023 do 12.01.2024
 • Piątki, 16:00
 • 1 x tygodniu (17 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 75 minut
 • Lektor prowadzący: native speaker
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.564 zł
 • Wiek: 5-6 lat
 • Grupa do 10 osób
 • Od 18.09.2023 do 19.06.2024
 • Poniedziałki 15:45 i środy 15:45
 • 2x tygodniu (70 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie: 60 min
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 4.340 zł (rok szkolny)
 • Wiek: 5-6 lat
 • Grupa do 10 osób
 • Od 23.09.2023 do 15.06.2024
 • Soboty, 10:00
 • 1 x tygodniu (31 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie: 75 min
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.557 zł (rok szkolny)

7-9 lat

Nauka języka angielskiego metodą immersji językowej

Całe zajęcia prowadzimy tylko w języku angielskim.

 

Zajęcia te są odpowiednie dla dzieci kontynuujących naukę języka angielskiego (A1/A2), posiadających już pewną bazę językową, która pozwoli im na uczestnictwo w zajęciach odbywających się tylko w języku angielskim.

 

Na tych zajęciach proponujemy dzieciom dużo różnych aktywności, aby wzbudzić ich zainteresowanie, wzmocnić motywację do współpracy oraz, przede wszystkim, aby pobudzać ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, do działania i komunikowania się z nami, po angielsku! 

Stosujemy materiały do nauki języka obcego oraz liczne oryginalne zagraniczne materiały (gry, karty, planszówki, muzyka, gazetki, itp), nie boimy się spontanicznych i nieszablonowych aktywności. W przeciwieństwie do zajęć w szkole, tutaj NIE ma podręczników, dzieci przychodzą na zajęcia tylko z zeszytami i w dobrym humorze.

Nauka odbywa się w swobodnej atmosferze, „przy okazji” różnych aktywności, które dzieci uwielbiają. 

 • Wiek: 10-12 lat
 • Grupa 4 osoby
 • Od 15.09.2023 do 12.01.2024
 • Piątki, 17:30
 • 1 x tygodniu (17 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Lektor prowadzący: native speaker
 • Ul. Francuska 22
 • Cena: 1.564 zł
 • Wiek: 7-9 lat
 • Grupa do 10 osób
 • Od 18.09.2023 do 17.06.2024
 • Poniedziałki, 17:00
 • 1 x tygodniu (35 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie: 90 min
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.870 zł (rok szkolny)
 • Wiek: 7-9 lat
 • Grupa do 10 osób
 • Od 23.09.2023 do 15.06.2024
 • Soboty, 11:30
 • 1 x tygodniu (31 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.542 zł (rok szkolny)

10-12 lat

Nauka języka angielskiego metodą immersji językowej

Całe zajęcia prowadzimy tylko w języku angielskim.

 

Doskonały wybór zajęć językowych dla dzieci, które chcą usprawniać i rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

 

Zajęcia te są odpowiednie dla dzieci kontynuujących naukę języka angielskiego (A1/A2), posiadających już pewną bazę językową (np. ze szkoły, pobytów za granicą), która pozwoli im na uczestnictwo w zajęciach odbywających się tylko w języku angielskim. 

 

Na tych zajęciach proponujemy dzieciom dużo różnych aktywności, aby wzbudzić ich zainteresowanie, wzmocnić motywację do współpracy oraz, przede wszystkim, aby pobudzać ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, do działania i komunikowania się z nami, po angielsku! 

Pracujemy na materiałach do nauki języka obcego oraz na licznych, oryginalnych zagranicznych materiałach (gry, karty, planszówki, muzyka, gazetki, filmiki, itp), nie boimy się spontanicznych i nieszablonowych aktywności. W przeciwieństwie do zajęć w szkole, tutaj NIE ma podręczników, dzieci przychodzą na zajęcia tylko z zeszytami i w dobrym humorze.

Nauka odbywa się w swobodnej atmosferze, „przy okazji” różnych aktywności, które dzieci uwielbiają. 

 • Wiek: 10-12 lat
 • Grupa do 10 osób
 • Od 20.09.2023 do 19.06.2024
 • Środy, 17:00
 • 1 x tygodniu (35 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.590 zł (rok szkolny)

13-15 lat

Nauka języka angielskiego metodą immersji językowej

Całe zajęcia prowadzimy tylko w języku angielskim.

 

Doskonały wybór zajęć językowych dla młodzieży, która chce usprawniać i rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

 

Zajęcia te są odpowiednie dla młodzieży kontynuującej naukę języka angielskiego (poziom A2 i wyżej), posiadających już pewną bazę językową (np. ze szkoły, pobytów za granicą), która pozwoli im na uczestnictwo w zajęciach odbywających się tylko w języku angielskim. 

 

Na tych zajęciach proponujemy naszym słuchaczom dużo różnych aktywności, aby wzbudzić ich zainteresowanie, wzmocnić motywację do współpracy, oraz przede wszystkim aby pobudzać ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, do działania i komunikowania się z nami, po angielsku! 

Pracujemy na materiałach do nauki języka obcego oraz na licznych, oryginalnych zagranicznych materiałach (gry, karty, planszówki, muzyka, gazetki, filmiki, itp), nie boimy się spontanicznych i nieszablonowych aktywności. W przeciwieństwie do zajęć w szkole, tutaj NIE ma podręczników, dzieci przychodzą na zajęcia tylko z zeszytami i w dobrym humorze.

Nauka odbywa się w swobodnej atmosferze, „przy okazji” różnych aktywności.

 • Wiek: 13-15 lat
 • Grupa do 10 osób
 • Od 20.09.2023 do 19.06.2024
 • Środy, 17:00
 • 1 x tygodniu (35 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.590 zł (rok szkolny)
 • Wiek: 13-15 lat
 • Grupa do 10 osób
 • Od 23.09.2023 do 15.06.2024
 • Soboty, 11:30
 • 1 x tygodniu (31 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie 90 minut
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.294 zł (rok szkolny)

Angielski dla dorosłych

Angielski dla dorosłych A.1

Zajęcia języka angielskiego dla dorosłych, stacjonarne, prowadzone w Terminalu Kultury Gocław. Kurs ten jest dla osób początkujących, poziom A.1.

 

Budujemy już od p pierwszych zajęć solidną bazę językową na dialogach, bowiem naszym celem jest, nie uczyć, ale Was nauczyć! Najlepszym sprawdzianem Waszych umiejętności językowych będą spotkania z anglojęzycznymi ludźmi lub wyjazdy za granicę podczas których, zaczniecie Państwo komunikować się w języku angielskim.

 

Zapraszamy serdecznie na zajęcia i zachęcamy do regularnego uczestnictwa, systematyczności a nasza wspólna praca i starania przyniosą oczekiwane rezultaty. 

 • Wiek: dorośli
 • Grupa do 10 osób
 • Od 2.10.2023 do 17.06.2024
 • Poniedziałki, 18:45
 • 1 x tygodniu (33 spotkania językowe)
 • Pojedyncze spotkanie: 90 min
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.376 zł (rok szkolny)

Angielski dla dorosłych A.2

Zajęcia języka angielskiego dla dorosłych, stacjonarne, prowadzone w Terminalu Kultury Gocław. 

 

Kurs ten jest dla osób kontynuujących naukę języka angielskiego (A1+/A2), i dla osób, które uczyły się kiedyś języka angielskiego, jednak brak praktyki spowodował  ewentualne braki lub bariery, które na tym kursie pomożemy Wam szybko pokonać. Wszystko jest kwestią treningu, najważniejsze aby nie stać w miejscu, wręcz przeciwnie – realizujmy nasze marzenia! 

Najlepszym sprawdzianem Waszych umiejętności językowych będą spotkania z anglojęzycznymi ludźmi lub wyjazdy za granicę podczas których, będziecie coraz płynniej i odważniej komunikować się w języku angielskim.

Zapraszamy serdecznie na zajęcia i zachęcamy do regularnego uczestnictwa, systematyczności a nasza wspólna praca i starania przyniosą oczekiwane rezultaty. 

 • Wiek: dorośli
 • Grupa do 10 osób
 • Od 4.10.2023 do 19.06.2024
 • Środy, 18:45
 • 1 x tygodniu (33 spotkania językowe)
 • Pojedyncze spotkanie: 90 min
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.376 zł (rok szkolny)

Angielski dla dorosłych B.1

Zajęcia konwersacyjne języka angielskiego dla dorosłych, poziom B1; inaczej mówiąc praktyczny kurs mówienia w języku angielskim.

 

Dokładamy wszelkich starań aby nasze zajęcia konwersacyjne były dla Was chwilą wytchnienia, przyjemne, ciekawe i angażujące. Proponujemy Państwu różne tematy do rozmowy, subtelnie pracujemy nad słownictwem. Będziemy dyskutować na wiele tematów Was interesujących i „przy okazji” przyglądać się wyrażeniom i strukturom w języku angielskim.

Przeglądamy prasę, magazyny, wtapiamy się w język i kulturę, dzielimy się doświadczeniami czy wspomnieniami. Bez podręczników i ćwiczeń. 

Wspaniała bo efektywna nauka / aktywacja języka angielskiego poprzez konwersację.

Zapraszamy serdecznie na zajęcia i zachęcamy do regularnego uczestnictwa, systematyczności a nasza wspólna praca i starania przyniosą oczekiwane  rezultaty. 

 • Wiek: dorośli
 • Grupa do 10 osób
 • Od 7.10.2023 do 15.06.2024
 • Soboty, 13:15
 • 1 x tygodniu (29 spotkań językowych)
 • Pojedyncze spotkanie: 90 min
 • Lektor prowadzący: TBC
 • Terminal Kultury Gocław
 • Cena: 2.088 zł (rok szkolny)

Jeśli nie możesz się zdecydować, która grupa będzie odpowiednia dla Ciebie lub Twojego dziecka, zapraszamy do kontaktu lub na zajęcia próbne. Prosimy o zgłoszenie zainteresowania poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

Kontakt

ul. Francuska 22, 03-906 Warszawa

+ 48 532 060 790

biuro@cleverduke.com